تست لوله کشی آب مصرفی و نحوه ی انجام آن

تست لوله کشی آب مصرفی و نحوه ی انجام آن

برای اینکه بدانیم لوله کشی در ساختمان ما به خوبی انجام شده و بعدا دچار مشکل نخواهیم شد باید یک تست لوله کشی آب مصرفی را انجام دهیم و از درست نصب بودن لوله ها و عدم نشت آنها مطلع شویم. ما در این مقاله به شما کمک میکنیم تا به این مهم برسید و بتوانید این آزمایش را به راحتی انجام دهید و از نتیجه آن لذت ببرید.

آزمایش لوله کشی آب مصرفی

  •  ممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پس از نصب کلیه لوله ها و اجزای دیگر لوله کشی صورت گیرد.
  •  پیش از انجام آزمایش و تایید لوله کشی، هیچ یک از اجزای لوله کشی نباید با عایق یا اجزای دیگر ساختمان پوشیده شود، در هنگام آزمایش همه اجزای لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشند.
  •  علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی باید پس از خاتمه کار  و نیز پس از نصب لوازم بهداشتی، آزمایش فشار با آب انجام می گیرد.
  •  پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملا هواگیری شود. پیش از اقدام به آزمایش، باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت.
  •  آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص فشار آب، مجهز به فشار سنج با فشار حداقل 10 بار انجام شود. فشار سنج در بالاترین قسنت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود.
  •  مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد.در این مدت اگر شکستگی یا نت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.
  •  پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام گیرد. شبکه لوله کشی آب، لوازم بهداشتی و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادی قرار گیرند. همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شوند و نسبت به آب بند بودن آنها اطمینان حاصل شود. این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود. در صورت مشاهده نشت، پس از رفع عیب دوباره باید این آزمایش انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *