آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

مبدل حرارتی پکیج در واقع به لوله های مارپیچی اطلاق می شود که با تیغه هایی ( فین ها ) به همدیگر متصل شده اند تا در مقابل شعله مشعل قرار گرفته و در نتیجه گرمای شعله را به آب درون خود منتقل نمایند. پکیج ها در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند اما اشتراک همه آنها در وجود مبدل حرارتی آنهاست. آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته : هر چقدر تعداد پره های فین بیشتر باشد گرمای بیشتری را از شعله دریافت میکند و البته به همین دلیل می تواند در مسیر عبور جریان دود انسداد ایجاد کند به همین خاطر در دستگاه های فن دار از مبدل هایی استفاده می شود که تعداد پره های فین آن ها نسبت به دستگاههای بدون فن بیشتر است تا در زمان عملکرد فن و خروج محصولات احتراق با سرعت زیاد انجام شده و مقدار بیشتری از گرمای شعله جذب مبدل شود.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

انواع مبدل های حرارتی اولیه و ثانویه پکیج و پارامترهای تعیین کننده در آنها ..

1.تک مسیره یا دو مسیره بودن مبدل

٢. تعداد لوله ها ( 0 لوله , 6 لوله و …)

٣. تعداد فین های ( تیغه های متصل کننده ) تعبیه شده روی لوله ها و ضخامت فین ها

4.نوع اتصال ورودی و خروجی ها

٥. ابعاد مبدل حرارتی پکیج دو منظوره در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج , تنها یک مبدل حرارتی دو منظوره داخل پکیج مورد استفاده قرار می گیرد.

این مبدل دو نوع کار را انجام میدهد:

1 .. آب مدار گرمایش را گرم می کند.

۲. موجب گرم شدن مدار آب بهداشتی می گردد. در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج، دو لوله متفاوت درون همدیگر قرار می گیرند که لوله داخلی محل عبور آب گرم بهداشتی بوده و لوله دومی نیز محل عبور آب مدار گرمایش می باشد. در زمان برخورد شعله به مبدل دو منظوره در ابتدا آب مدار گرمایش گرم شده و گرم شدن آب مدار گرمایش موجب خواهد شد که لوله درونی داخلی گرم شود.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

در نتیجه ، آب مصرفی درون لوله هم گرم خواهد شد. همان طور که مشخص است آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم گرم میشود اما آب مدار مصرفی به وسیله آب مدار گرمایش گرم شده و در واقع شعله برخوردی با آن ندارد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته : مبدل دو منظوره از دو لوله 3/4 اینچ و دو لوله 1/2 اینچ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد. لوله 1/2 كاملا درون لوله 3/4 اینچ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله 3/4 و آب مصرفی درون لوله1/2  قرارداردشعله به آب شوفاژ برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی می دهد.تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته خرابی مبدل دو منظوره : اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پرکن , دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد.

مبدل حرارتی تک منظوره پکیج : در روش ساخت مبدل حرارتی پکیج تک منظوره به جای اینکه از یک مبدل دو منظور استفاده گردد از دو مبدل جداگانه استفاده می شود که تحت عنوان مبدل اولیه و ثانویه شناخته می شوند.

در سیستم پکیج، مبدل اولیه برای گرم کردن آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم استفاده می شود و مبدل ثانویه به منظور گرم کردن آب مدار بهداشتی بدون نیاز به شعله مورد استفاده قرار می گیرد و در عمل آب مصرفی با عبور از مبدل ثانویه که بصورت همزمان توسط عبور آب گرم مدار گرمایش از آن گرم شده به دمای مورد نظر می رسد.

نکته : محل نصب مبدل دو منظوره بالای محفظه احتراق و تشکیل شعله قرار دارد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

درساخت مبدل های ثانویه از چهار روش جهت عبور دادن جریان های آب مدار گرمایش و مدار آب گرم مصرفی استفاده می شود.

نحوه تست مبدل صفحه ای (مبدل ثانویه) :

نکته :

باید توسط بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل نمود و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد اسیدی رسوب گیر شستشو داد.

نکته خرابی مبدل ثانویه : اگر پکیج در Mode تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود, مسیر آب گرم شوفاژ مبدل ثانویه گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج می گردد مسیر آب سرد مبدل ثانویه مسدود است.

نکته : محل نصب مبدل ثانویه (صفحه ای) معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار دارد و دو بلوک چپ و راست را بهم متصل می کند.

عوامل ایجاد رسوب و روش های جلوگیری از ایجاد رسوب

آنالیز شیمیایی رسوب نشان داده است که عمده ترین مواد تشکیل دهنده آن به ترتیب فراوانی عبارتند :

از کربنات کلسیم (Cacor )

سولفات کلسیم (Cas04)،

سولفات باریم (BaSO4)،

سلیکا (SiO2) و آهن (Fer Cr , FerO4 )

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

که در این میان نقش کربنات کلسیم بسیار بارز است، به شکلی که ظاهر فیزیکی رسوبات به رنگ کربنات کلسیم نمایان می شود.

نکته : یکی از اصلی ترین عوامل وجود املاح فوق در آبهای سخت وجود مقدار فراوان گازکربنیک در هوا است. با عبور قطرات باران از میان جو پدیده بارانهای اسیدی رخ میدهد که این روند با صنعتی شدن جوامع بشری رو به افزونی است .

با جاری شدن آب های اسیدی در میان سنگ های معدنی مقدار زیادی از املاح فوق در آنها حل شده و آب های سخت را تشکیل می دهد. زمانی که آبهای سخت وارد سیستم های صنعتی یا مصارف خانگی می شود در اثر سه عامل مهم ، سختی آنها تبدیل به رسوب می شود ، این سه عامل عبارتند از :

١. دمای آب

٢. اسیدی و یا قلیایی بودن آب

٣. فشار آب

نکته : در این میان, نقش دمای آب (عامل اول) بسیار مشهود تر میشود . شکل زیر اثر این سه عامل را

 نشان می دهد بطوری که با افزایش دما ، حلالیت املاح در آب کاهش پیدا کرده و بصورت رسوب نمایان میشوند که دلیل اصلی آن خارج شدن گاز Co۲ از آب با افزایش دمای آن است. همچنین اگر خاصیت اسیدی آب کاهش پیدا کند مقدار خورندگی آب کاهش پیدا کرده و املاح رسوب می یابند و در نهایت اگر تغییرات فشار در آب رخ دهد بطوریکه فشار آن از مقدار فشار زیاد به فشار کم تغییر کند

به علت بخار شدن گاز کربنیک حل شده در آب خاصیت اسیدی آب کاهش پیدا کرده در نتیجه رسوب تشکیل می شود:

 

ساختار مواد تشکیل دهنده رسوب نشان می دهد که کربنات کلسیم بیشترین فراوانی را دارد و معمولا به دو صورت کلسیت و آرگونيت مشاهده می شود .

کلسیت در دماهای پایین تشکیل شده و قدرت چسبندگی کمی دارد و از جرم حجمی کم تری نیز برخوردار است .رسوب حاصل از کلسیت را می توان به سهولت از بین برد در مقابل آرگونيت در دماهای بالا تشکیل می شود، خاصیت چسبندگی بسیار بالایی دارد و نسبت به کلسیت از جرم حجمی بالاتری برخوردار است و در مواردی که دمای تشکیل رسوب بالا باشد.

مانند بویلر ها و مبدل های حرارتی با دمای بالا، تقریبا ٪۸۰ مواد تشکیل دهنده از آرگونیت و تنها ٪۲۰ آن کلسیت است به همین علت در چنین مواردی مشکلات ناشی از رسوب بسیار جدی است .

مبدل حرارتی ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور در مشهد

پکیج بوتان مشهد در سجاد

نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد

نمایندگی ایران رادیاتور در سجاد مشهد

اولین نمایندگی بوتان در مشهد

چگونه پکیج ایران رادیاتور بخریم

فروش محصولات ایران رادیاتور در مشهد

 

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

در این مقاله در مورد عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد برای شما به طور مفصل صحبت خواهیم کرد پس با ما همراه باشید و ما را نیز به دوستان خود معرفی کنید.

پمپ وسیله ای است در دستگاه های پکیج برای جابجایی آب مدار رادیاتور بین رادیاتور ها و یا مبدل ثانویه (در دستگاه های دو مبدله و مبدل اولیه یا دو منظوره) استفاده می شود.

در کل وظیفه پمپ چرخش آب مدار رادیاتور است. پمپ های سیرکولاتور از نوع گریز مرکز با توجه به ظرفیت های مختلف در دو نوع خطی و زمینی تولید می گردند.

در محاسبات و انتخاب پمپ برای موتورخانه حرارت مرکزی معمولا از دو نوع پمپ استفاده میکنیم و یکی برای مدار سیرکولاتور آبگرم مصرفی و دیگری برای مدار سیرکولاتور مدار گرمایش .

پمپ های خطی معمولا به شکل عمودی بوده و می توانند از نوع اتصال مستقیم و یا Frame– Mounted باشند. فلج های ورودی و خروجی این پمپ ها نسبت به هم در یک خط واقع بوده و در دو سمت مخالف پمپ قرار می گیرند. اما در پمپ های زمینی فلنج های ورودی و خروجی پمپ در یک راستا قرار ندارند.

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

تفاوت بین پمپ های خطی و زمینی : پمپ های خطی معمولا تنها دبی ایجاد می کند در حالی که پمپ های زمینی هم دبی و هم فشار ایجاد می کنند.

نکته ۱: بیشتر اوقات برای مدار سیرکولاتور آب گرم مصرفی از پمپ های خطی و برای مدار سیرکولاتور مدار گرمایش از پمپ های زمینی استفاده می شود.

نکته ۲: تا دبی GPM ۱۰۰ ( گالن بر دقیقه ) از پمپ های خطی و برای دبی های بالاتر از پمپ های زمینی استفاده می کنیم.

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

نکته 3: پمپ های پکیج از نوع گریز از مرکزی و سانتریفیوژ هستند و در قدرت های ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۱۰۰ وات ساخته شده و به کار گرفته می شوند.

سیم پیچ یا Stator : جریان ورودی الکتریسیته در سیم پیچ مسی، موجب ایجاد میدان بسیار قوی الكترومغناطیسی می شود. این جریان می تواند موجب گردش شفت و توربین شود.

۲.شفت یا روتور :

بخش ثابت مرکز پمپ ، که به وسیله میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ، به گردش در می آید.

توربین با پروانه :جهت انتقال قدرت پمپ به آب موجود در لوله ها، از پروانه یا توربین استفاده می گردد.

جعبه تقسیم برق :

الكتريسيته لازم جهت عملکرد پمپ، ابتدا وارد جعبه تقسیم شده و سپس به سیم پیچ منتقل می شود. (در پمپهای پکیج شوفاژ دیواری، این بخش شامل سه قطعه سیم بوده که مربوط به فاز، نول و ارت می باشد. لازم به ذکر است که همواره سیم ارت به رنگ سبز و زرد می باشد. یک خازن ۲ الى 3 میکروفارادی نیز جهت تامین انرژی لازم برای راه اندازی موتور پمپ، در جعبه تقسیم قرار دارد .

کلید تغییر سرعت پمپ پمپ ها معمولا جهت کنترل میزان دبی و کاهش مصرف انرژی دارای سه وضعیت کارکرد می باشند که میزان دبی در گردش پمپ را تغییر می دهد. شرکت های تولید کننده به صورت پیش فرض این کلید را روی حالت سوم، یعنی بالاترین میزان دبی در گردش تنظیم می نمایند. 

هوزینگ یا Housing : محل تقاطع ورودی و خروجی پمپ می باشد. انرژی مکانیکی تولید شده در پمپ، موجب به گردش در آمدن آب می شود.

۷. پیچ تنظیم سرویس کار :در قسمت جلوی پمپ یک پیچ جهت هواگیری، رفع گیرپاژ و تست سالم بودن در نظر گرفته شده است.

نحوه  عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

پمپ دارای یک حلزونی متصل به پوسته پمپ است که با نام هوزینگ یا حلزونی شناخته می شود. این قطعه در دستگاههای جدید با Stiner ( فیلتر یا Stiner وظیفه کاهش مواد جامد در سیال را بر عهده دارد و در لوله مکش نصب می شود) یکپارچه شده است اما در دستگاه های قدیمی ابتدا آب وارد Stiner شده که جدا از پمپ است در این نقطه هوای محلول آب جدا می شود و توسط اتوونت خارج می گردد و سیال بدون هوا وارد پمپ شده و از پمپ به سمت مبدل به حرکت در می آید.

جهت ورودی آب ، به پوسته پمپ معمولا از لوله بزرگتر استفاده می کند خروجی آن نیز به علت علت فشار بیشتر کوچکتر شده است. چرخش پروانه در داخل حلزونی پمپ در جهت چرخش حلزونی است. ورود آب همواره به مرکز پروانه و پایین آمده خروج آن از محیط پروانه است.

جهت چرخش پروانه در خلاف خمیدگی پره ها Stop پروانه و روتور در پمپ با هم کویل مستقیم شده اند یا به صورت اتصال مستقیم نصب شده اند به این مجموعه ایمیلر گفته میشود. در مرکز شفت که از مرکز روتور و ایمپلر عبور میکند یک سوراخ جهت عبور آب به منظور روانکاری استکانی پمپ تعبیه شده است.

نکته : قابل ذکر است که روانکار روتور پمپ آب است و همین طور آب و ماده خنک کننده آن است. در انتهای روتور و استکانی یک آب بند مکانیکی یا کاسه نمد قرار گرفته که موجب میشود آب بیرون نریزد. عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

تعاريف :

هد پمپ : میزان قدرت و توانایی پمپ جهت انتقال آب در شرایط استاندارد بر حسب متر را هد می نامند. در سیستم های لوله کشی به طور معادل، هر ده متر، یک بار افت فشار ایجاد می شود و به همین دلیل در دستگاه پکیج شوفاژ دیواری جهت جلوگیری از این افت فشار از پمپ استفاده می شود.

دبی در گردش پمپ : به میزان گردش آب در واحد زمان دبی گفته می شود و این مقدار نیز بر حسب لیتر بر ثانیه دقیقه یا ساعت بیان می شود. با داشتن مقدار هد و دبی در گردش هر پمپ می توان پی برد که پمپ مورد نظر می تواند چند لیتر آب را در دقیقه، به چه ارتفاعی به گردش در بیاورد.

نکته : معمولا دستگاه های پکیج شوفاژ دیواری موجود در بازار ایران دارای پمپ هایی با مقدار هده متر برای دستگاه هایی با ظرفیت ۲۶ الی ۲۹ کیلو وات، 6 متر برای دستگاه هایی با ظرفیت ۲۸ الی ۳۰ کیلو وات و ۷ متر در دستگاه هایی با ظرفیت های ۳۲ کیلووات تولید می شوند.

مقدار دبی در گردش این پمپها ۳۵۰، 200، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۸۰۰ لیتر بر دقیقه می باشد. در هنگام نصب دستگاه پکیج شوفاژ دیواری لازم است تا مقدار دبی پمپ روی بالاترین مقدار تنظیم گردد.

پمپ های سری و موازی (Pumps in Parallel or Serial Connection)

مجموعه ای از پمپ ها هستند که به صورت سری و موازی با یکدیگر ترکیب می شوند. نکته : به طور کلی اگر پمپ ها به صورت سری با یکدیگر ترکیب شوند باعث افزایش هد، و اگر پمپ ها به صورت موازی با یکدیگر ترکیب شوند باعث افزایش دبی می شوند. پمپ ها را برای افزایش دبی و یا هد می توان به صورت سری و موازی ترکیب کرد و ظرفیت جریان را مدیریت کرد.

و شیر خروج هوا باز می شود. با خارج شدن حباب های هوا و بالا آمدن آب و شناور، شیر خروج هوا بسته می شود و مانع از تخلیه آب مدار گرمایش می گردد. این شیر به صورت معمول روی خود پمپ و روی محفظه چرخشی پمپ قرار دارد.

جریان آب در قسمت پایین شیر خودکار هوا گرداب ایجاد می کند و با توجه به کم بودن دانسیته هوا نسبت به آب، حباب هوا از قسمت بالایی شیر هواگیر خارج شده و آب در شیر هواگیر بالا می رود و سبب بالا رفتن شناور داخل شیر هواگیر می شود. به علت وجود زائده در بالای شناور، بالا رفتن شناور باعث مسدود شدن سوراخ بالای شیر هواگیر می شود و این عمل مانع از خروج آب از سیستم خواهد شد.

نکته : در هنگام راه اندازی پکیج و پر کردن مدار گرمایش، پیچ شیر خودکار هواگیری باید باز باشد تا هوا از آن عبور کند.

نکته : در دستگاه های محفظه احتراق باز، دهانه خروجی ونت را به سمت پشت دستگاه تنظیم کنید تا در صورت خروج هیدروژن حامل ازعمل الکترولیز، تشکیل شعله انجام نشود.

۱۰-خازن و طریقه تست خازن :

-برای تست خازن برق را قطع کنید. بهتر است برای ایمنی کار موتور را از برق ورودی قطع کنید. مطلوب و ایده آل این است که کابل و یا دو شاخه جدا شود. اما احتمالا قطع کردن کلید مدار کافی باشد البته بایستی برای جلوگیری از وصل مجدد برق چاره ای اندیشید. مثلا کلید را قفل کرد. رویه تست خازن فقط بایستی پس از اطمینان از قطع بودن برق شروع شود.

٢- ولتاژ باقیمانده در خازن تحت تست را بررسی کنید.

پمپ های سری : پمپ های سری همانطور که گفته شد باعث افزایش هد می شوند. هنگامی که دو یا چند پمپ را به صورت سری با یکدیگر ترکیب می کنیم منحنی عملکردی که بدست می آید به گونه ای است که به نظر می رسد هدهای آنها با دبی یکسان با یکدیگر جمع شده اند.

پمپ های گریز از مرکز به صورت موازی مورد استفاده قرار می گیرند و در سیستم های بزرگ این پمپ ها به تنهایی می توانند بر اتلاف هد غلبه کنند. هنگامی که دو پمپ مشابه به صورت سری در کنار یکدیگر قرار می گیرند هد هر دو سیستم با یکدیگر جمع شده و هد كل را افزایش می دهند.

از پمپ های سری زمانی استفاده می شود که هد تولیدی یک پمپ برای سیستم کافی نباشد.

پمپ های سری بایستی دبی های برابری داشته باشند اما ممکن است هدهای آنها متفاوت باشند. در صورتیکه از پمپ های سری تنها برای افزایش هد پمپ به صورت دائمی استفاده شود، جایگزین بهتر، استفاده از یک پمپ چند مرحله ای با هد، کافی خواهد بود. همانطور که گفته شد این نوع ترکیب پمپ ها باعث افزایش هد می شوند.

هنگامی که دو یا چند پمپ را به صورت سری با یکدیگر ترکیب می کنیم منحنی عملکردی که بدست می آید به گونه ای است که به نظر می رسد هد های آنها را با دبی یکسان با یکدیگر جمع کرده ایم.

پمپ های موازی : هنگامی که دو یا تعداد بیشتری پمپ به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می گیرند منحنی عملکرد آنها نتیجه جمع شدن دبی هر کدام از پمپ ها می باشد.

پمپ های گریز از مرکز به صورت موازی مورد استفاده قرار می گیرند تا بر دبی حجمی بزرگ به تنهایی غلبه کنند. برای دو پمپ مشابه که به صورت موازی در کنار یکدگر قرار می گیرند هد آنها ثابت می ماند و دبی آنها با یکدیگر جمع می شود.

۸-سیستم آنی لاک در پمپ ها

۹-هواگیری اتوماتیک ایرونت (Airvent) وجود هوا در سیستم موجب آسیب به پکیج می شود و در گردش آب اختلال ایجاد می کند که همین امر موجب بالا رفتن دمای آب در مبدل می شود. برای جلوگیری از وجود هوا در سیستم از شیر هواگیر خودکار استفاده می شود. نحوه کار به این صورت است که در صورت وجود هوا در سیستم، شناور داخل شیر،

پایین آمده و شیر خروج هوا باز می شود. با خارج شدن حباب های هوا و بالا آمدن آب و شناور، شیر خروج هوا بسته می شود و مانع از تخلیه آب مدار گرمایش می گردد. این شیر به صورت معمول روی خود پمپ و روی محفظه چرخشی پمپ قرار دارد. جریان آب در قسمت پایین شیر خودکار هوا گرداب ایجاد می کند و با توجه به کم بودن دانسیته هوا نسبت به آب، حباب هوا از قسمت بالایی شیر هواگیر خارج شده و آب در شیر هواگیر بالا می رود و سبب بالا رفتن شناورداخل شیر هواگیر می شود. به علت وجود زائده در بالای شناور، بالا رفتن شناور باعث مسدود شدن سوراخ بالای شیر هواگیر می شود و این عمل مانع از خروج آب از سیستم خواهد شد. نکته : در هنگام راه اندازی پکیج و پر کردن مدار گرمایش، پیچ شیر خودکار هواگیری باید باز باشد تا هوا از آن عبور کند. نکته : در دستگاه های محفظه احتراق باز، دهانه خروجی ونت را به سمت پشت دستگاه تنظیم کنید تا در صورت خروج هیدروژن حامل ازعمل الکترولیز، تشکیل شعله انجام نشود. ۱۰-خازن و طریقه تست خازن :

-برای تست خازن برق را قطع کنید. بهتر است برای ایمنی کار موتور را از برق ورودی قطع کنید. مطلوب و ایده آل این است که کابل و یا دو شاخه جدا شود. اما احتمالا قطع کردن کلید مدار کافی باشد البته بایستی برای جلوگیری از وصل مجدد برق چاره ای اندیشید. مثلا کلید را قفل کرد. رویه تست خازن فقط بایستی پس از اطمینان از قطع بودن برق شروع شود.

٢- ولتاژ باقیمانده در خازن تحت تست را بررسی کنید.

هنگامی که شما قصد کردید شرایط و مقدار الکتریسیته خازن را تست کنید انجام یک کار برای خالی کردن انرژی ذخیره شده در خازن ضروری است. با استفاده از یک تیغه فلزی یا آچار پیچ گشتی با دسته عایق ولتاژ ذخیره شده در خازن را دشارژ کنید. این کار براحتی توسط اتصال کوتاه کردن ترمینالهای خازن انجام می شود. خازن تحت آزمون ممکن است در هنگام دشارژ کردن جرقه زده و صدای پاپ از خود بدهد. این طبیعی است. ٣- خازن تحت آزمون را از مدار جدا کنید. نیاز است قبل از انجام آزمون خازن از مدار جدا گردد. برای جدا کردن خازن یکی و یا هر دو ترمینال خازن تحت آزمون را از الکتروموتور جدا کنید. جدا کردن فقط یک سمت خازن نتیجه مطلوب را می دهد. اما جدا کردن کامل خازن از موتور، اتصال پروبهای اندازه گیری را کمی مشکل می کند. – تست خازن با استفاده از مولتی متر آنالوگ (تا حدود ۱۰۰ میکروفاراد)

– 925..

از یک مولتی متر آنالوگ می توان برای تست اتصال قطع – وصل استفاده کرد. در شروع کار رنج اهم متر را

در رنج ۱K قرار دهید. پروبها را به دو سر ترمینالهای خازن وصل کنید. (دو سر ترمینال خازن را به صورتی که

یک باطری را وصل می کنید، متصل کنید.) حرکت متوالی عقربه را در صفحه مشاهده خواهید کرد. توجه: خازنهای AC مورد استفاده در موتورهای الکتریکی بدون قطب هستند و از اینرو ترمینال مثبت و منفی ندارند. و اهمیتی ندارد که در حین آزمون پروبهای مولتی متر را با چه پلاریته ای به خازن وصل می

کنید.

اگر عقربه سریعا به نقطه صفر رفته و با شارژ شدن خازن مقاومت نیز افزایش یابد نشان می دهد که خازن هنوز سالم و خوب است. اگر مقاومت صفر شود ولی هیچ صعودی به سمت بالا نداشته باشد خازن خراب

است. اگر خازن در هنگام اتصال مولتی متر به پایانه ها اتصال باز را نشان دهد نیز خازن خراب است.

– تست خازن (اندازه ظرفیت) با استفاده از مولتی متر دیجیتال : بسیاری از مولتی مترهای سطح متوسط و امکان اندازه گیری مقدار ظرفیت خازنی را در تست خازن دارند. پروبها را به ترمینالهای خازن وصل کنید، مولتی متر را در حالت تست خازن قرار داده و عدد نمایش داده شده در صفحه نمایش را قرائت کنید. بیشتر خازنها یک تلرانس تولید دارند وقتی که نو هستند اختلاف % ۱۰+ و یا کمتر در مقایسه با مقدار نوشته شده بر روی خازن مناسب است. معمولا خازنهایی که فرسوده می شوند، مقدار ظرفیت آنها افت می کند. و در هنگامی که در این تست قرائت مولتی متر به زیر مقدار ذکر شده سقوط کند خازن بایستی تعویض شود.

ایران رادیاتور در مشهد

فروش ایران رادیاتور در مشهد

محصولات ایران رادیاتور مشهد

تفاوت محصولات ایران رادیاتور و بوتان

بهترین محصولات ایران رادیاتور

چگونه محصولات بوتان را بخریم؟

عملکرد پمپ در پکیج ایران رادیاتور مشهد

 

 

نمایندگی بوتان در مشهد

نمایندگی بوتان مشهد

 

فروش قطعات یدکی بوتان مشهد- نمایندگی بوتان در مشهد-نمایندگی مجاز بوتان در مشهد- با محصولات ما

همراه باشید در نمایندگی بوتان مشهد

نمایندگی بوتان در مشهد

 

منبع انبساط زیک طرح زیلمت ۸ لیتر طرح تعویض کهنه با نو با قیمت

مناسب در شهر مشهد