ویدئو سایزینگ لوله های کولر گازی

مهندس امیر نظرخانی، در این ویدئو آموزشی، شما با سایزینگ لوله های کولر گازی آشنا میکند. با همراهی ایشان، گام به گام با فاکتورهای تعیین کننده سایز لوله‌ها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که چگونه برای هر نوع کولر گازی، سایز ایده‌آل لوله‌ها را انتخاب کنید.

سایز لوله های ارتباطی کولرهای اینورتر
ظرفیت (Btu٫h)12K18K24K30K
قطر لوله مایع1٫4″ (06.35)1٫4″ (06.35)3٫8″ (09.52)3٫8″ (09.52)
قطر لوله گاز3٫8″ (09.52)1٫2″ (Ø12.7)5٫8″ (Ø15.88)5٫8″ (Ø15.88)
طول لوله در وضعیت شارژ استاندارد5 m5 m5 m5 m
حداکثر فاصله بین یونیت های داخلی و بیرونی(25m)(25m)(25m)(25m)
شارژ گاز اضافی20g٫m20g٫m30g٫m30g٫m
حداکثر اختلاف سطح بین یونیت های داخلی و بیرونی10 m10 m10 m10 m
نوع گازR410AR410AR410AR410A

مشخصات کابلهای برق

سایز کابلهای ارتباطی کولرهای اینورتر

)Btu٫h( ظرفیت12K18K24K30K
محل اتصال کابل برق اصلیبه یونیت داخلیبه یونیت داخلیبه یونیت داخلیبه یونیت بیرونی
حداقل استاندارد قابل قبول شرکت ایران رادیاتور4×0.75 mm²(2×1.5 mm²) + (2×0.75 mm²)(2×2.5 mm²)+ (2×0.75 mm²)4×0.75 mm²
ساختمانهایی که از قبل کابل کشی توکار شده اند(4×1.5 mm²) 4) یاx1 mm2)4×1.5 mm²* 5×1.5 mm²5×1.5 mm²

(1) چهار رشته سیم 1.5 به صورت دو به دو به یکدیگر متصل شود تا تبدیل به دو رشته سیم ضخامت 3 گردد. به این ترتیب دو رشته سیم ضخامت 3 برای فاز و نول و یک رشته سیم 1.5 باقیمانده برای سیم سیگنال استفاده شود.

(2) در این حالت برای یونیت بیرونی اتصال ارت به صورت جداگانه اجرا گردد.