بوتان مشهد

جایزه این هفته شرکت سنا گاز سرمد (نمایندگی رسمی بوتان مشهد) به پاس تشکر از اقای علیزایی بابت فعالیت خوب و عضو کردن

بیش از ۵۰ نفر از همکاران تعلق گرفت .

جایز سرویسکار برتر تعلق گرفت به آقای علی زایی عزیز مبارکشون باشه…

از طرف شرکت سنا گاز سرمد (نمایندگی بوتان مشهد)

هدیه ناقابل گروه به اقای دانشور نماینده خوب و نمونه گلبهار و کمک سرویسکار عباس اقای ذولحسنی

شرکت سنا گاز سرمد (بوتان مشهد)

ایران رادیاتور مشهد

منتخب شایسته این هفته اقای صنعی سرویسکار نمونه شرکت بوتان.

باتشکر از اقای مهندس مجید ذوالحسنی بابت مدیریت و خدمات باکیفیتشون.

نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد

اقای محسن نژاد محمد نصاب نمونه و زحمتکش بوتان و کمک سرویسکار مهندس عرفانی عزیز. سپاس بابت خدمات خوب و مشتری مداریشون و باآرزوی موفقیت

نظرخانی (بهترین نمایندگی بوتان مشهد)

برگزیده این هفته اقای حامد لطفی نصاب زحمتکش بوتان و کمک سرویسکار مهندس شهرام لطفی عزیز.

سپاس بابت زحمات و مشتری مداریشون همراه با سرعت عمل در نصب بیش از ۲۰۰۰ واحد پکیج بوتان از نمایندگی اینجانب.

امیر نظرخانی

خدمات بوتان در مشهد

خدمات بوتان در مشهد

خدمات بوتان در مشهد

سرویسکار نمونه .اقای سعید عسگری
کمک سرویسکار اقای قرایی
سپاس بابت مدیریت خوب و مشتری مداری و سرعت عملشون