نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد

نمایندگی ایران رادیاتور مشهد

نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد

نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد بهترین نمایندگی در مشهد است که در این مقاله در مورد قطعات آن برای شما مانند سایر مقالات همه این قطعات را توضیح میدهیم.

شیر اطمینان سه بار:خدمات بوتان در مشهد

وظیفه در پکیج: جهت جلوگیری  از فشار آب بالای 3 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه باراستفاده می گردد.

 عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار: با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای 3 بارشیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند.

نحوه ی تست کردن شیر اطمینان سه بار:

اگر قبل از رسیدن فشار اب مدار گرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چک کند آب اطمینان سه بار معیوب است. در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار عموما در بلوک رفت قرار میگیرد.

بای پس:

وظیفه در پکیج: جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پس استفاده کرد.

عملکرد د اخلی بای پس:

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد. و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت بسته بودن یا رسوب مسیر رفت شوفاژتا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد.

نحوه ی تست کردن بای پس:

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده و اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پس سالم می باشد. 

در صورت معیوب بودن بای پس: پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتورها سرد می باشد.

محل نصب بای پس:

در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد. 

فلو سوئیچ:خدمات بوتان در مشهد

وظیفه در پکیج: تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام می کند. 

عملکرد داخلی فلو سوئیچ: از یک آهن ربا و یک کلید تشکیل شده است که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالار رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد. 

نحوه ی تست کردن فلوسوئیچ: در زمان باز بودن آب گرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوئیچ اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلو سوئیچ باید باز گردد. 

در صورت معیوب بودن فلوسوئیچ: پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عسک العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آب گرم مصرفی دائما روشن می ماند.

پکیج بوتان در مشهد

بوتان مشهد

نمایندگی بوتان در مشهد

نمایندگی رسمی ایران رادیاتور مشهد

محل نصب فلوسوئیچ:

در ورودی آب گرم مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد. 

نکته در بعضی از پکیج ها به جای فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می گردد.

در صورت معیوب بودن فلو سوئیچ: در مود تابستانه با باز کردن آب گرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج بوتان ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی گرم نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *