نصب دستگاه تصفیه آب

سرویسکار بوتان مشهد

نصب دستگاه تصفیه آب

نحوه ی نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

اینکه دستگاه تصفیه آب چیست و چگونه باید نصب و راه اندازی شود، شاید مسئله بسیاری از شما مشتریان بوتان مشهد و ایران رادیاتور در مشهد باشد. پس با مقاله ای که در ذیل در همین رابطه بیان شده و آمده است همراه باشید تا نحوه راه اندازی ان را یاد بگیرید.

 آب ورودی ساختمان را قطع کنید.

شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را باز کنید.

سه راهی انشعاب آب ورودی را به لوله آب سرد متصل و با نوار تفلون آب بندی کنید.

شیر پیسوار را به سه راهی انشعاب آب ورودی متصل و با نوار تفلون آب بندی کنید.

شیر ورودی آب را به سه راهی متصل و با نوارد تفلون آب بندی کنید و آن را در حالت بسته  نگه دارید.

نصب دستگاه تصفیه آب
نصب دستگاه تصفیه آب

تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه:

مناسب ترین محل برای نصب خروجی فاضلاب دستگاه، لوله فاضلاب زیر سینک ظرفشویی است.

یک سوراخ با مته 4 روی لوله فاضلاب زیر سینک ایجاد کنید.

چسب مخصوص آب بندی را در محل سوراخ بچسبانید.

نصب دستگاه تصفیه آب
نصب دستگاه تصفیه آب

سپس مته را در سوراخ بست فاضلاب قرار داده و بست را توسط پیچ و مهره های مربوطه در محل خود محکم کنید حال مته را از سوراخ های مربوطه خارج نمایید.

نصب شیر برداشت:

جهت انتخاب محل مناسب شیر روی سینک، حتما از مصرف کننده سوال کنید. یک سوراخ با قطر 11 روی سینک در محل مناسب ایجاد کنید. این کار در سه مرحله با مته های 4، 8 و 11انجام دهید.

شیر را در جای خود قرار داده و واشرهای تحتانی را زیر شیر قرار داده و به وسیله مهره و آچار مخصوص در محل خود محکم کنید.

اتصال مربوط به شیلنگ رابط را به انتهای شیر متصل کنید.

نصب دستگاه :

دستگاه تصفیه آب خانگی را در محل مناسبی زیر سینک داخل کابینت قرار داده و به دیواره کابینت تکیه دهید و یا با توجه به سوراخ های روی براکت، به دیواره داخلی کابینت با فاصله 5 سانتی متر از کف پیچ کنید.

رزوه های روی تانک به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید. شیر ورودی را به ورودی تانک متصل کنید. برای محکم کردن شیر در محل خود به هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.

لفاف پلاستیکی کارتریج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر در هوزینگ خود قرار دهید.

ابتدا با دست و سپس با آچار مخصوص، هوزینگ ها را را محکم کنید. قابل ذکر است که هوزینگ هایی که دارای دو اورینگ هستند بهتر آب بند می شوند.

شلنگ متصل به هوزینگ ممبران را جدا کرده و درپوش آن را باز نمایید.

ممبران RO  را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و آن را در هوزینگ مربوطه قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه شده و با کمی فشار در جای خود قرار می گیرد. در ضمن نباید به جداره ممبران فشار وارد کرد.

درپوش هوزینگ ممبران RO را به خوبی محکم کنید. توجه داشته باشید. لوله ورودی به محفظه RO  را فعلا نصب نکنید. این عمل در انتهای نصب انجام می شود.

نصب شیلنگ های دستگاه :

مقداری از شیلنگ ها را با توجه به فاصله دستگاه آب تا شیر ورودی برش داده و از یک طرف به شیر ورودی و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه متصل نمایید. دقت نمایید شیلنگ در محل خود قفل شود.

مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب  FLOW تا محل سوراخی که روی لوله ی فاضلاب قبلا زده ایند برش داده و از یک طرف به جریان محدود کننده فاضلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب متصل کنید.

مقداری شیلنگ با توجه به فاصله ی با توجه به محل خروج آب از فیلتر پست کربن و یا در دستگاه شش مرحله ای خروجی فیلتر مینرال تا شیر برداشت برش داده و از یک طرف به خروجی آب تصفیه شده دستگاه و از طرف دیگر به شیر برداشت روی سینک متصل کنید.

مقداری شیلنگ به اندازه فاصله از سه راهی ورودی فیلتر کربن نهایی تا شیر قطع سریع مخزن ذخیره برش داده و از یک طرف به سه راهی ورودی فیلتر پست کربن و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن ذخیره متصل نموده و مخزن را روی پایه مربوطه در محل مناسب قرار دهید.

نصب دستگاه تصفیه آب
نصب دستگاه تصفیه آب

راه اندازی دستگاه :

جهت حصول اطمینان از وجود کارتریج ها در محفظه های تمامی محفظه ها را کنترل کنید.

شیلنگ ورودی محفظه ممبران که قبلا باز گذاشته اید درون یک ظرف خالی قرار دهید.

شیر تانک را ببندید. کنترل کنید فشار هوای تانک ذخیره بین 5 تا 10 بار باشد. در صورت لزوم فشار مربوطه را تنظیم نمایید.

شیر فلکه آب ساختمانو شیر ورودی آب به دستگاه را باز کنید و 3 دقیقه صبر کنید تا دستگاه آب گیری شود.

سپس دوشاخه آداپتور را به پریز وصل کنید. دقت کنید شیر میکسر بسته باشد.

صبر کنید تا آب به مدت 5 دقیقه از شیلنک ورودی محفظه ممبران وارد ظرف آب شود. سپس شیر ورودی را بسته، شیلنگ را به ورودی متصل کنید و شیر ورودی را مجددا باز کنید.

شیر تانک را باز کنید.

محل اتصال و شیلنگ های دستگاه تصفیه آب را به دقت چک کنید. در صورت نشت آب از اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنید.

خروجی فاضلاب دستگاه را چک کنید که حتما در هنگام کاکرد دستگاه و روشن بودن پمپ، پساب از آن جاری باشد. 

پس از حصول اطمینان از کارکرد دستگاه و بررسی تمام نکات ذکر شده، صبر کنید دستگاه تصفیه آب آنقدر کار کند تا تانک پر شود و پمپ دستگاه تصفیه آب خاموش شود. 

سپس برای شستشوی مخزن و احتمال وجود ذرات کربن آزاد در محفظه های شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب تانک خالی شود. یعنب مخزن پر  شده اول را نباید استفاده نمود. وقتی که دستگاه به برق وصل است، وقتی مخزن خالی می شودفشار آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن به دلیل تصفیه مستقیم دستگاه روشن است که آب تصفیه شده در زمانی که شیر باز است دیگر به مخزن هدایت نمی شود بلکه به شیر برداشت هدایت انتقال می یابد. 

پس زمانی که دستگاه در برق باشد نشانه ی خالی شدن مخزن، همان کم شدن فشار آب از شیر برداشت است.

شیر برداشت را ببندید، پر شدن کامل تانک ذخیره زمان بر است. پس از پر شدن تانک، دستگاه آماده بهره برداری است.

تست دستگاه:

تست لو پرشر:

وظیفه کلید فشار پایین این است که اگر به هر دلیل آب ورودی دستگاه قطع شود، پمپ دستگاه را خاموش کند تا دستگاه بدون آب کار نکند. به همین دلیل به لو پرشر محافظ پمپ هم گفته می شود در صورتی که شیر ورودی آب به دستگاه را ببندید پس از چند لحظه باید دستگاه خاموش شود که نشانه سالم بودن این قطعه است.

تست های پرشر:

وظیفه این سوئیچ خاموش کردن دستگاه هنگام پر شدن تانک از آب تصفیه شده است. برای تست این سوئیچ کافی است حین کار کردن دستگاه شیر تانک را ببندید. دستگاه باید پس از چند لحظه بسته شود. 

تست شیر برقی:

وظیفه شیر برقی این است که در صورت خاموش بودن دستگاه جلوی آب ورودی را بگیرد تا آب وارد فاضلاب نشود. برای تست عملکرد این قطعه کافی است در زمانی که دستگاه در حال کار است برق دستگاه را قطع کنید. حال شیلنگ فاضلاب را از محل خود خارج کنید. در این حالت باید جریان فاضلاب قطع شده باشد. 

تعمیر پکیج بوتان مشهد
خدمات ایزان رادیاتور مشهد
تعمیر پکیج د مشهد
خدمات بوتان مشهد
خدمات ایران رادیاتور در مشهد
خدمات پکیج بوتان وکیل آباد
خدمات ابگرمکن بوتان قاسم آباد
تعمیر ابگرمکن بوتان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *