نحوه قراردادن رادیاتور در مکان جدید

برای جابه‌جایی رادیاتور کمک بگیرید. همانطور که گفته شد، رادیاتورها بسیار سنگین هستند. بسیاری از آنها از چدن ساخته شده اند. بهتر است برای حمل رادیاتور به محل مورد نظر از یک چرخ دستی و یک کمک کننده استفاده کنید.

۲- نوار تفلون را به دور رزوه های پیچ آداپتور بپیچید. به صورت ساعتگرد دور رزوه ها بچرخانید. هر گونه اضافی را جدا کرده و انتهای آن را صاف کنید.

۳- رادیاتور را روی براکت های نگهدارنده آن قرار دهید. در موقعیت جدید، رادیاتور خود را در جای خود قرار دهید. خطوط شیر باید با شیرهای روی رادیاتور همراستا شوند. همچنین مطمئن شوید که آن را دوباره روی براکت های دیواری قرار دهید.

۴- مهره ها را سفت کنید. همانطور که مهره های زیر شیرها را شل کردید، حالا نوبت سفت کردن آنهاست. از یک آچار لوله کش برای نگه داشتن یک شیر استفاده کنید و با آچار لوله کش دیگری، مهره را بچرخانید تا سفت شود.

۵- شیر قفل را باز کنید. شیر قفل را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. به یاد داشته باشید که برای باز کردن آن به همان تعداد چرخشی که قبلا برای بستن آن استفاده می کردید، بچرخانید.

۶- شیر کنترل دستی را باز کنید. دوباره، خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. با این کار شیر باز شده و آب یا بخار وارد رادیاتور شما می شود.

۷- هواگیری کنید. شیر هواگیری را به طور لحظه ای باز کنید تا هوای محبوس شده خارج شود. هنگامی که رادیاتور دوباره پر شد، می توانید دوباره شیر را ببندید.

۸- کار خود را بررسی کنید. مطمئن شوید هیچ کدام از شیرها نشتی ندارند. اگر نشتی وجود دارد، آنها را خاموش کنید و کمی بیشتر مهره ها را سفت کنید.