نحوه برداشتن رادیاتور برای تزئین 2:نحوه تخلیه آب از رادیاتور

یک حوله زیر انتهای رادیاتور، جایی که شیر به رادیاتور وصل می‌شود، قرار دهید. این کار علاوه بر احتیاط لازم، از آسیب به اتاق شما جلوگیری می‌کند.

یک کاسه پهن روی حوله و زیر ناحیه‌ای که رادیاتور به شیر متصل می‌شود، قرار دهید.

یک سطل در نزدیکی خود نگه دارید تا زمانی که کاسه پر شد، آب را از آن تخلیه کنید.

از یک آچار فرانسه برای باز کردن مهره درپوش در محل اتصال رادیاتور به شیر استفاده کنید. آن را به صورت خلاف جهت عقربه‌‌های ساعت بچرخانید تا شروع به چکه کردن آب کند. به چرخاندن ادامه دهید تا جریان کمی بیشتر شود.

اجازه دهید آب رادیاتور درون کاسه تخلیه شود. وقتی جریان متوقف شد، کمی بیشتر آن را باز کنید. وقتی دیگر آبی خارج نشد، می‌توانید مهره‌های درپوش را به طور کامل باز کنید تا رادیاتور دیگر به پایه متصل نباشد.

جدا کردن رادیاتور

۱. برای این مرحله از کار از یک دوست کمک بگیرید. رادیاتورها سنگین هستند. همچنین برای خالی کردن آب باقیمانده، باید آن را کج کنید.

۲. یک حوله روی زمین پهن کنید. سطل را روی آن قرار دهید.

۳. مطمئن شوید رادیاتور از مهره‌ها و مجموعه پایه در هر دو طرف جدا شده است.

۴. هر طرف رادیاتور را بگیرید. برای جدا کردن رادیاتور از براکت‌ها آن را بلند کرده و به بیرون بکشید.

۵. انتهایی از رادیاتور را که برای هواگیری استفاده کردید به سمت سطل کج کنید. اجازه دهید بقیه آب از آن خارج شود.

۶. رادیاتور را تا زمان اتمام کار رنگ‌آمیزی در جای امنی برای نگهداری قرار دهید.

۷. شیرهای پایه و مهره‌های درپوش را پاک کنید. آنها اغلب بعد از برداشتن رادیاتور کمی آب چکه می‌کنند.