مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد (لوله های تامین هوا وخروج دود) برای سیستم های با محفظه احتراق بسته

این ضوابط ویژه سیستم های با محفظه احتراق بسته است و شامل دستگاه های بامحفظه احتراق باز نمی شود.)

رعایت این ضواط برای نصابان مجاز سیستم های با محفظه احتراق بسته الزامی است.

تقسیم بندی دستگاه های گازسوز با توجه به نوع محفظه احتراق و دودکش:

نوع A دستگاه بدون دودکش : هوای احتراق از محل نصب تامین و محصولات احتراق در همان محل تخلیه می شود. مثل اجاق گاز

نوع دستگاه با محفظه احتراق باز: هوای احتراق را از محل نصب تامین و محصولات احتراق در خارج از محل نصب تخلیه می شود. مثل بخاری, آبگرمکن, پکیج های معمولی و …

نوع C دستگاه محفظه احتراق بسته (درزبند) : محفظه احتراق این دستگاه ها کاملا درزبند بوده و از محیط محل نصب جدا شده است.هوای احتراق را از خارج محل نصب تامین می کند و محصولات احتراق را در خارج از محل نصب تخلیه می نماید.

نصب دستگاه های گازسوز (پکیج های گازی) نوع C: دستگاه های گاز سوز نوع C به “۳” روش نصب می شوند:

الف :نصب با دودکش دوجداره هم محور coaxial

ب:نصب با لوله های مجزای هوا ودود.

پ:نصب با تبدیل

نصب با دود کش دوجداره هم محور:جهت نصب دستگاه با این روش حتما از دودکش و اتصالات دوجداره و کلاهک های استاندارد ساخته شده در کارخانه سازنده دستگاه یا سازندگان مورد تایید کارخانه سازنده استفاده شود.

۱) سیستم دودکش باید با اجزائ مناسب توصیه شده از طرف کارخانه سازنده ، در محل خود ثابت و محکم شود.

۲) حصول اطمینان از باز بودن مجاری خروج دودوتامین هوا, اتصال کامل و صحیح قطعات با واشرهای دودبند دودکش های مورد تایید. بطوری که در ضمن کار قطعات از هم جدا نشوند واتصالی کاملا دودبند ایجاد کنند الزامی است. مهار کردن مناسب مجموعه خروج دود و تامین هوای احتراق الزامی است.

۳) چنانچه طول دودکش معادل دستگاه گازسوز (مجموع طول های افقی و عمودی واندازه معادل زانوها) ، تا هوای آزاد، باتوجه به کاتالوک کارخانه سازنده کمتر از ۵ متر باشد، استفاده از دودکش های دوجداره استاندارد هم محور (شکل ۱) برای نصب دستگاه توصیه می شود.

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

4) برای محاسبه طول معادل دودکش، هر زانوی ۹۰ درجه معادل ۱ متر و هر زانوی ۴۵ درجه معادل ۰/ ۵ متر محاسبه شود. چنانچه برخی سازندگان ارقام دیگری را پیشنهاد کرده باشند. ملاک نظر کارخانه سازنده دستگاه است.

۵) دودکش های دوجداره هم محور با درنظر گرفتن بندهای ۳ و ۴ به سه صورت افقی، عمودی یا افقی – عمودی قابل نصب هستند (شکل های ۲ و ۳). 

۶) لوله ها, اتصالات و کلاهک دودکش باید ساخت کارخانه سازنده یا سازندگان مورد تایید کارخانه سازنده باشد.

۷) دودکش افقی کواکسیال باید باشیب منفی ۵میلی متر به ازای هر متر (از سمت دستگاه به طرف هوای آزاد)

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

ت) انتهای دودکش در صورتی که از نماهای بیرون ساختمان خارج شود ، باید حداقل ۱۵ سانتیمتر بدون درنظر گرفتن طول کلاهک از نما فاصله داشته باشد.

ث) در ظرفیت های متعارف وقطر لوله خارجی لوله های دوجداره (کواکسیال) ۱۰ سانتیمتر و قطر لوله داخلی آن ۶ سانتیمتر است. قطر محلی که برای خروج لوله های کواکسیال (هم محور) از ساختمان در نظر می گیرند باید معادل ۱۰۵ میلیمتر باشد.

ج) هر دو لوله، دودکش های کواکسیال باید تا فضای بیرون ساختمان ادامه پیدا کند. نصب پکیج های با محفظه احتراق بسته در صورتی که لوله هوای آن تا خارج از ساختمان ادامه پیدا نکرده و در فضای داخلی ساختمان باشد غیر قابل قبول بوده و مورد تایید نیست. ولو اینکه لوله دود آن تا خارج ساختمان ادامه پیدا کند.

چ) دودکش های کواکسیال (هم محوری) که تا پشت نمای ساختمان ادامه پیدا کرده اند ولو اینکه نمای ساختمان مشبک شده باشد مورد تایید نیست و باید بدون در نظر گرفتن کلاهک حداقل تا ۱۵ سانتیمتر بعد از نمای ساختمان ادامه یابند.

ح) نصب پکیج های محفظه احتراق بسته ای که فاقد علامت استاندارد ملی ایران با تاییدیه دفتر تحقیقات ساختمان، بروشور راهنما، لیست سرویسکاران و نصابان مجاز هستند و در لیست نیامده اند مورد پذیرش وافع نمی شود.

خ ) قراردادن هرنوع مانع در خروجی دود یا ورودی هوای دستگاه های بامحفظه احتراق بسته ممنوع است.

د) نصب دستگاه گازسوز توسط نصابان مجاز کارخانه های ذیربط که آموزش های فنی لازم را طبق بند ۱۷-۱-۲-۵ فراگرفته و از طرف کارخانه سازنده به عنوان نصاب مجاز پکیج های روم سیلد معرفیشده اند باید صورت گیرد.

ذ) نصاب دستگاه گازسوز (پکیج) باید علاوه بر مشخصات کامل خود از جمله نشانی و شماره تماس, شماره سریال نوع و مشخصات فنی پکیج را در ذیل نقشه گاز ساختمان درج و مهر و امضا نمایند.

ر) چنانچه دستگاه در محلی نصب شود که شرایط لازم رانداشته باشد, مهندس ناظر نبایدسیستم لوله کشی را نباید تایید کند.

۸) چنانچه طول معادل دودکش با محفظه احتراق بسته (مجموع طولهای افقی و عمودی با احتساب ۱ متر طول معادل برای هر زانوی ۹۰ درجه)، بیشتر از حد تعیین شده توسط کارخانه سازنده باشد نصب با دولوله جداگانه در صورت داشتن شرایط زیر بلا مانع است .

الف ) در دستور العمل کارخانه سازنده مجاز بودن نصب با دولوله جداگانه (هوا ودود) صریحا اعلام شده باشد. دستگاه گاز سوز دارای ویژگی های لازم برای نصب با دولوله جداگانه یک لوله مخصوص خروج دود و یک لوله برای دریافت هوا را داشته باشد.

ب ) دستکاری دستگاه گازسوز و ایجاد سوراخ در بدنه وسطوح خارجی دستگاه گازسوز برای ایجاد دهانه دریافت هوا به وسیله فروشندگان واردکنندگان ونصابان ممنوع است.

۹) چنانچه لازم باشد برای نصب از سیستم ۲ لوله استفاده شود. در اینصورت برای هر یک از لوله ها ، طول معادل به روش قبل محاسبه می شود. استفاده از روش نصب با ۲ لوله یکی به عنوان دودکش ودیگری به عنوان لوله تامین هوا مجاز است قطر این لوله ها ۸۰ میلیمتر است وطول آنها بسته به مارک ومدل متفاوت وتا ۲۴ متر برای هر کدام از لوله ها(۲*۲۴) مجاز است. برخی از سازندگان طول های معادل بیشتری را اعلام کرده اند لذا لازم است؛ در هر مورد به کاتالوگ دستگاه مراجعه شود.

۱۰) در روش نصب دو لوله ، همه لوله ها ، اتصالات و کلاهک ها باید ساخت کارخانه سازنده دستگاه باشد.

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

۱۱) در روش نصب دو لوله، ترجیحا طراحی دودکش طوری صورت گیرد که انتهای هر دو لوله در بیرون ساختمان در یک منطقه فشار قرار گیرند و ترجیحا فاصله آنها از هم حدود ۵۰ سانتیمتر باشد.

در صورتیکه لوله های هوا و دود یک دستگاه در یک طراز افقی از نما خارج شوند؛ نیازی به فاصله عمودی بین لوله هانمی باشد.

در صورتی که لوله های ورود هوا وخروج دود در یک طراز عمودی ازنما خارج نشوند؛ لوله هوا باید در پایین ولوله دود در بالا قرار گیرد.

درصورتی که لوله های هوا ودود بیش از یک دستگاه پکیج ازنما خارج شود؛ ۳ متر فاصله بین لوله های خروج دود و ورود هوای آنها رعایت شود

۱۲) دودکش دستگاه های گازسوز فن دار که از سقف یا دیوار عبور می کند باید با استفاده از کیت مخصوصی که الزاما توسط شرکت سازنده در دسترس نصاب قرار می گیرد نصب شود.

۱۳) در همه موارد کلاهک دودکش پکیج های بامحفظه احتراق بسته باید ساخت کارخانه سازنده باشد. نمونه های موجود در بازار برای ای نوع کاربری مناسب نیستند.

۱۴) حداقل فاصله خروجی دودکش دستگاه فن دار با محفظه احتراق باز با موانع مقابل ۶۰ سانتیمتر است مگر اینکه سازنده با توجه به قدرت فن ترتیب دیگری را مقرر گرده باشد.

۱۵) کلاهک پکیج های فن دار باید از بالا ، پایین و اطراف با دریچه های تامین هوا ۳۰۰ میلیمتر فاصله داشته باشد.

۱۶) فاصله کلاهک دستگاه های گاز سوز فن دار از موانع و بازشوها (پنجره ها و دریچه های تامین هوا) باید مطابق شکل و برابر ارقام جدول پیوست باشد.

نمایندگی بوتان مشهد

بهترین نمایندگی بوتان در مشهد

نمایندگی مجاز بوتان مشهد

نمایندگی بوتان در سجاد مشهد

نصب با تبدیل

روشهای مناسبی برای نصب با “تبديل “برای دستگاه های با محفظه احتراق بسته پیشنهاد شده است. این

روش ها در صورت برقرار شدن شرایط زیر قابل استفاده است.

١- تبدیل دارای مهر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استاندارد های مرجع قابل قبول موسسه مذکور باشد.

۲- تبدیل کاملا با مجاری دود وهوای دستگاه با واشرهای آب بند مخصوص درگیر شده و اتصال هوابند ودودبند

مطمئنی را ایجاد کند.

مقررات طراحی دودکش
مقررات طراحی دودکش

نمونه نصب درست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *