مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد

مقررات طراحی دودکش بوتان در مشهد برای سیستم های با محفظه احتراق باز این مقررات مخصوص دستگاه های با محفظه احتراق باز است و شامل سیستم های رومسيلد” محفظه احتراق بسته” نمی شود.)

1- حداکثر طول لوله رابط دودکش باید ۴۵ /۰ متر برای هر 5cm /2 قطر لوله رابط دودکش باشد. در صورتی که طول لوله رابط از ۴۵ /۰ متر برای هر 5cm /2 قطر لوله رابط بیشتر باشد باید از طریق افزایش ارتفاع کل دودکش یا قطر لوله رابط ظرفیت مورد نظر را تأمین کرد.

۲- ضخامت ورق لوله رابط دودکش فلزی از ورق فولادی گالوانیزه :

۳- استفاده از حلبی یا ورق سیاه برای ساخت کلاهک ولوله رابط دودکش ممنوع است حداقل ضخامت ورق گالوانیزه برای ساخت لوله رابط دودکش ۰/ ۶ میلیمتر است.

۴- حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولر آبی و دریچه های تأمین هوای ساختمان باید ۳ متر باشد. در غیر اینصورت, دودکش باید تا یک متر بالاتر از روی کولر امتداد یابد.

۵- در صورت استفاده از بخاری دیواری ,دهانه دودکش حداقل باید در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر از کف محل نصب تعبیه شده باشد.
۶- چنانچه دودکش در داکت نصب می شود، میبایست دارای شرایط زیر باشد:

الف) داکت ویژه دودکش ها باید از بالا به هوای آزاد راه داشته باشد.

ب) این داکت نباید به فضای داخل ساختمان راه داشته باشد

پ) داکت با دیواری به ضخامت کافی (حداقل ۱۰ سانتیمتر) مقاوم در مقابل آتش از فضای داخلی ملک جدا شود

ت) قرار دادن لوله های فاضلاب وهواکش فاضلاب بادودکش دستگاههای گازسوز دریک داکت مشترک مجاز نیست. در صورتی که امکان دیگری وجود نداشته باشد. رعایت متر فاصله بین لوله های فاضلاب و دودکشها وحصول اطمینان از دودبندبودن دودکشها الزامی است ث) بین لوله های سیمانی دودکشهای داخل داکت باید با مصالح ساختمانی پر شود و در محل سقف طبقات ، لوله های دودکش کاملا مهار شوند

ج) دودکشها رو به بالا بصورت مستحکم استقرار یافته با بست یا ساپورت مناسب به دیوار جانبی داکت متصل ومحکم و با عایق حرارتی مناسب عایق شود. عایق روی دودکشهار می بایست بانصب توری و پوشش ملات سیمان محافظت شود.

چ) قسمتی از دودکشهایی که برای رعایت فاصله ۳متری طوقه تنوره تاکلاهک, در پشت بامقرار می گیرند باید حتما عایق بندی شده بروی عایق طوری سیمی قرار گرفته و برای اطمینان از استحکام آنها, باملات سیمان واجر دورچینی شوند.

۷- کلیه محل های اتصال دودکش باید کاملا دودبند باشد.

8- استفاده از قطعات لوله سیمانی پیش ساخته سرصاف برای دودکش ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود در غیر این صورت در محل اتصال قطعات دودکش بهم، میبایست از کمربند استفاده شود به نحوی که فاصله بین دودکش و کمربند کاملا دودبند شود. برای پر کردن فاصله مذکور می توان از خمیر گرافیت (خمیر دیگ) استفاده کرد. کمربند می تواند فلزی یا بوشن هایی از جنس لوله باشد.

9- قطعات دودکش باید بصورت کاملا هم محور روی هم قرار گیرند و بطور مستقیم تا پشت بام ، بدون آنکه به فضای بیرون ارتباط داشته باشد ادامه یابد. محلهای اتصال باید کاملا دودبند باشد.

۱۰- اطراف دودکش های سیمانی یا آزبستی که در بین فضای خالی دیوارهای کناف اجرا می شوند باید حداقل 10cm با مصالح ساختمانی پوشش شود به نحوی که لوله آزبست در دیوار دفن شود.

۱۱- نصب لوله سیمانی 10cm در داخل دیوار 22cm اگر با عایق حرارت و توری سیمی محافظت شود و از فضای بیرون ساختمان 10cm فاصله داشته باشد مجاز است.

۱۲- اجرای دودکش از ملک همسایه مطلقا و در معابر عمومی برای طبقات زیر زمین و همكف ممنوع است.
برای طبقات بالاتر، پس از اخذ مجوز شهرداری مشروط بر این که لوله دوکش با عایق حرارتی ۵ سانتی  محافظت شده و با مصالح ساختمانی پوشش داده شده ، تا ۱ متر بالاتر از سطح بام امتداد یابد و مجموع طول آن از ۱۵ متر تجاوز نکند، مجاز است.

۱۳- دودکشهایی که عبور آن ها از نمای ساختمان اجتناب ناپذیر است باید با بست و ساپورت مناسب و مستحکم به دیوار متصل و عایق حرارتی شده و با نصب رابیتس یا توری با مصالح ساختمانی کاملا پوشیده شده باشد.

۱۴- عبور دودکش از درز انبساط ساختمانها و فضای داخل پلها وستون های فولادی ساختمان ممنوع است.

۱۵- اجرای دودکش از کنج اتاق ها در صورتی مجاز است که دودکش عایق حرارتی شده و با مصالح ساختمانی به ضخامت حداقل 10cm پوشش شود و این پوشش با دیوارهای اطراف کاملا در گیر باشد.

۱۶- حداقل ارتفاع ورودی دودکش بخاری به دیوار (دهانه دودکش از کف ها ۹۰ و حداکثر آن 130cm پیشنهاد می شود. برای بخاری دیواری این ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر تعیین شده برای ارتفاع های بیشتر از ۱۳۰ سانتیمتر, لوله رابط دودکش باید یک پارچه بوده و با بست های مناسب به دیوار محکم شود به طوری که لوله رابط بدون اتصال به وسیله گازسوز ایستایی کافی داشته باشد.

۱۷- رعایت حداقل ارتفاع ۳ متری دودکش ,از طوقه تنوره دستگاه , تا انتهای کلاهک آن موجب سوخت وساز بهتر دستگاه می شود.دستگاههای گاز سوز با محفظه احتراق باز در این شرایط مورد آزمایش موسسه

استاندارد قرار می گیرند. ۱۸- دهانه دودکش ها باید کاملا باز و تمیز باشد و به گونه ای اجرا شود که بعد از نصب دستگاه گازسوز ,با محفظه احتراق باز دودکش آن به سمت دهانه خروجی دود شیب منفی نداشته باشد.

۱۹- دودکش شومینه نباید به صورت روکار اجرا شود قطر دودکش شومینه نباید از ۱۵ سانتیمتر کمتر باشد.

قطر مناسب شومینه ها باید بر اساس محاسبه مشخص شود .

۲۰- مجرای عبور همه دودکشها اعم از فلزی یا مصالح ساختمانی باید با یک لایه عایق حرارتی در طول مسیر پوشانیده شده و عایق با توری سیمی يامصالح مناسب دیگر در جای خود محکم شود.

۲۱- اجرای لوله اصلی دودکش به صورت افقی مجاز نیست. در صورتی که اجرای افقی اجتناب ناپذیر باشد فاصله ۲ قسمت عمودی دودکش باید با شیب مثبت مناسب ,بازاویه ۳۰ درجه نسبت به خط قائم, به هم وصل شود. در این مورد باید قبلا با مهندس ناظر هماهنگ شده باشد. مستنداتی از قبیل عکس یا اسلاید و پرینت آن روی نقشه پایان کار ضرورت دارد. شیب باید به سمت خروجی دود نسبت به سطح افق مثبت باشد طول قسمت شیبدار وزاویه شیب دودکش توسط مهندس ناظر تایید می شود.

۲۲- همه دودکش ها در محل دهانه ورود لوله رابط دودکش به دیوار ، باید حداقل ۲۰-۳۰ سانتیمتر به سمت پایین ادامه یابد(دارای چاله آشغالگیر باشد) تا دود کش به وسیله مصالح ساختمانی ناشی از ریزش لوله اصلی دودکش یا عوامل خارجی که ممکن است وارد دودکش شوند به آسانی مسدود نشود.

۲۳- قرار دادن هر گونه مانع در مسیر خروجی دود دودکش ها ممنوع است.

۲۴- حداقل قطر داخلی لوله ی دودکش برای دستگاه های با محفظه احتراق بازو از جدول ۱۷-۸-۱مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با رعایت ظوابط زیر به دست می آید: الف .<<H>>, ارتفاع دودکش با درون گرایی و <<>> طول لوله رابط دودکش با برون گرایی محاسبه شود. ب قطر دود کشهایی که براساس محاسبات کمتر از ۱۰ سانتیمتر بدست می آید. باید ۱۰ سانتیمتر منظورشود.

۲۵- همه دودکش هایی که از دیوارهای جانبی یا سایر موانع در پشت بام بیشتر از ۳ متر فاصله دارند باید 1 متر بالاتر از سطح بام باشد و دودکش هایی که فاصله آن ها از موانع اطراف کمتر از ۳ متر است باید حداقل 60cm از موانع اطراف بلندتر باشند.

۲۶- در صورتی که مقطع دودکش مربع مستطیل باشد نسبت طول به عرض آن باید ۳ به ۲ باشد. ۲۷- قطر لوله رابط دودکش ، باید مساوی یا بزرگتر از اندازه محل خروج محصولات احتراق (طوقه تنوره) باشد. مگر اینکه با ضوابط بند ۱۷-۸-۲-۲ با در نظر گرفتن قسمت های الف ب و ج آن در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان تطبيق کند.

۲۸- استفاده از دودکش پلاستیکی برای دستگاههای گازسوز با محفظه احتراق باز در داخل و خارج ساختمان ممنوع است.

۲۹- نصب دودکش در حیاط خلوت مسقف مجاز نیست. مگر اینکه داخل داکت مخصوص دودکش واقع شود. این داکت نباید هیچگونه ارتباطی با بازشوهای ساختمان داشته باشد.

۳۰- کلاهک دودکش های با محفظه احتراق باز باید از نوع “H “باشد. استفاده از کلاهک های نوع “H “که دنباله آن مخروطی است و باعث کاهش قطر دودکش می شود ، ممنوع است.

۳۱- کلاهک دودکش باید از ورق گالوانیزه به ضخامت حداقل ۰/ ۶ میلیمتر ساخته شود سطح آزاد مجاری خروجی دود از کلاهک “H”باید دو برابر سطح مقطع دودکش باشد. نصب کلاهک برای دودکش ها اجباری است.

۳۲ – ابعاد چشمه های توری کلاهک هایی که فاصله روپوش باران گیر آنها تا محل اتصال به دو کش ، با توری ساخته شده است نباید از ۶ میلیمتر کمتر و از ۱۶ میلیمتر بیشتر باشد.

۳۳- دنباله سیمانی دودکش در بام ، باید داخل دنباله کلاهک گالوانیزه قرار گیرد و با رخ روی کلاهک در گیر و در جای خود ثابت شود.

۳۴- در اتاق خواب هایی که از بخاری دودکش دار استفاده می شود ، درزبندی ساختمان باید به گونه ای باشد که امکان تهویه وجود داشته باشد در غیر این صورت باید با ایجاد دریچه های مناسب ، امکان تهویه فراهم شود.

۳۵- استفاده از لوله های قابل انعطاف (آکاردئونی ) به عنوان دود کش) ممنوع است.

۳۶-همه دودکش ها از مواد قابل اشتعال باید حداقل ۵۰ سانتیمتر فاصله داشته باشند .

۳۷- وزن دودکشها نباید به دستگاه گازسوز تحميل شود وزن این دودکشها باید به پایه مناسبی که برای آن تعبیه می شود، انتقال یابد .

۳۸- مقادیر حداکثر ظرفیت حرارتی وسایل گاز سوز “مندرج در جدول ۱۷-۸- ۱ برمبنای ۲ زانوی ۹۰ درجه در لوله رابط ارائه گردیده است. به ازای اضافه شدن هر زانوی ۹۰ درجه یا معادل آن ۱۰ درصد از ظرفیت حرارتی دودکش کم می شود.

۳۹- عبور دود کش از سقف کاذب و دیوارهای جانبی حمام به لحاظ رعایت حداکثر ایمنی ممنوع است.

۴۰- این مقررات مربوط به دستگاههای با محفظه احتراق بازو مخصوص دستگاههای مجهز به مشعل اتمسفری ویژه دودکش های سیمانی و دودکش های فلزی یک جداره است. از نظر جنس, قطر,شیب وكلاهک برای پکیجهای روم سیلد(با محفظه احتراق بسته )کاربردندارد.

۴۱-برای اجتناب از ایجاد اختلال در عملکرد دودکشها در برابر ساختمان های مرتفعی که در مجاورت آن ها ممکن است ایجاد گردد. پیشنهاد می شود:

الف: جانمایی دودکش ها روی دیوارهای جانبی یا دیوارهای مشرف به حیاط خلوت یا حیاط اصلی ساختمان صورت گیرد. لازم است این مورد به مهندسین ناظر ساختمان (معمار ,سازه و مکانیک) اعلام وضرورت اجرای آن ابلاغ شود.دقت شود که دودکش فاصله لازم از مواد آتشگیر وآتشزاراداشته باشد.

ب:خروجی دودکش هایی که بدون داشتن فاصله افقی لازم در بام ساختمانی با ارتفاع کمتر, در مجاورت ساختمان یا مانعی با ارتفاع بیشتر قرار گرفته اند با زاویه حداکثر ۴۵ درجه در امتداد قائم. از مانع, تا میزان مجازفاصله گرفته سپس به حالت قائم درآمده و روی آن کلاهک نصب شود.در این صورت: ا-قسمت افقی وامتداد قائم دودکش باید بصورت اطمینان بخشی روی پایه یا سازه مناسبی قرار گیرد.

۲-در انتهای قسمت شیب دار وزیر لوله دودکش, باید سوراخ شده و یک قطعه لوله ۶ مسی به طول به آن لحیم شود . انتهای این لوله باید باز باشد تا امکان خروج بخارآب مایع شده در دودکش را به بام فراهم کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *