قیمت های این صفحه منقضی شده است برای قیمت بروز لطفا با شماره تماس سناگاز 05138673987 تماس بگیرید
محصول قیمت مصرف کننده 
کولر اسپیلت 12000 گرید انرژی A مدل XA ( بدون کیت لوازم نصب) 176,336,000
کولر اسپیلت 18000 گرید انرژی A مدل XA ( بدون کیت لوازم نصب) 244,666,200
کولر اسپیلت 24000 گرید انرژی A مدل XA ( بدون کیت لوازم نصب) 290,954,400
کولر اسپیلت 30000 گرید انرژی A مدل XA ( بدون کیت لوازم نصب) 363,693,000