لیست قیمت پکیج های بوتان

پکیج های بوتان لیست قیمت جدید در تاریخ 18.02.1403 بروز شده است.

ردیفناممدلقیمت (تومان)
1پکیج بی تا 22 فن دارBita 22 Sealed13.792.130
2پکیج بی تا 24 فن دارBita 24 Sealed14.309.130
3پکیج بی تا 26 فن دارBita 26 Sealed14.872.660
4پکیج پارما 22 فن دارParma 22RSi000
5پکیج پارما 24 فن دارParma 24RSi000
6پکیج پارما 24 فن دار  دیجیتالParma 24RSi Digital18.469.660
7پکیج پارما 26 فن دار دیجیتالParma 26RSi Digital19.170.560
8پکیج پاویا 24 فن دارPavia 24RSi000
9دود کش دو جدارهButane750.000
ردیفناممدلقیمت (تومان)
10پکیج پرلا پرو 24 فن دارPerla Pro 24RSi21.382.350
11پکیج پرلا پرو 28 فن دارPerla Pro 28RSi22.573.650
12پکیج پرلا پرو 32 فن دارPerla Pro 32RSi24.547.160
13پکیج ایر تور پن 22 فن دار دیجیتالIR TUR Pan 2215.133.080
14پکیج ایر تور پن 24 فن دار دیجیتالIR TUR Pan 2415.720.960
15پکیج ایر تور پن 28 فن دار دیجیتالIR TUR Pan 2820.311.070
16پکیج پرلا پرو 24 بدون فنPerla pro 24i18.832.770
17پکیج پرلا پرو 28 بدون فنPerla pro 28i21.164.550