قیمت های این صفحه منقضی شده است برای قیمت بروز لطفا با شماره تماس سناگاز 05138673987 تماس بگیرید
بوتان قیمت درب کارخانه فیمت مصرف کننده
Bita 22 Open 97,382,000 107,120,200
Bita 22 Sealed 109,029,000 119,931,900
Bita 24 Sealed 113,116,000 124,427,600
Bita 26 Sealed 117,570,000 129,427,600
Perla Pro 24 I 148,876,000 163,763,600
Perla Pro 28 I 167,309,000 184,039,900
Perla Pro 24 RSI 169,030,000 185,933,000
Perla Pro 28 RSI 178,448,000 196,292,800
Perla Pro 32 RSI 194,049,000 213,453,900
Perma 24RSI Digital 145,005,000 160,605,500
Perma 26RSI Digital 151,546,000 166,700,600