لیست قیمت آبگرمکن بوتان

قیمت ها در تاریخ 18.02.1403 بروزرسانی شده اند.

شرح محصول قیمت درب کارخانه قیمت مصرف کننده 
آبگرمکن B3115 شهری 51.940.000 57.134.000
آبگرمکن B3115 مایع 51.940.000 57.134.000
آبگرمکن B3215I شهری 58.356.000 64.191.600
آبگرمکن B3215I مایع 58.356.200 64.191.600
آبگرمکن B5418RS-Display شهری 83.065.000 91.371.500
آبگرمکن B4115 Turbo شهری 52.302.000 57.532.200
آبگرمکن B4118 Turbo شهری 58.750.000 64.625.000
آبگرمکن B4215I Turbo شهری 58.721.000 64.593.100
آبگرمکن B4215I Turbo مایع 58.721.000 64.593.100
آبگرمکن B4218I Turbo شهری 64.930.000 71.423.000
آبگرمکن B4318IF Turbo شهری 73.695.000 81.064.500