چگونه آب رادیاتور شوفاژ را قطع کنیم؟

قطع کردن آب رادیاتور شوفاژ، در مواقعی مانند تعمیرات، جابجایی یا رسوب زدایی، ضروری است. این کار به سادگی و با استفاده از ابزارهای ساده قابل انجام است.

مراحل قطع کردن آب رادیاتور شوفاژ:

1. خاموش کردن سیستم گرمایشی:

 • قبل از هر کاری، سیستم گرمایشی را خاموش کنید و منتظر بمانید تا رادیاتورها کاملاً سرد شوند.

2. قرار دادن ظرف:

 • یک ظرف بزرگ و خالی را زیر شیر تخلیه رادیاتور قرار دهید.

3. باز کردن شیر تخلیه:

 • با استفاده از آچار فرانسه یا انبردست، مهره شیر تخلیه رادیاتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

4. تخلیه آب:

 • منتظر بمانید تا تمام آب رادیاتور از طریق شیر تخلیه خارج شود.

5. بستن شیر تخلیه:

 • پس از تخلیه کامل آب، مهره شیر تخلیه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود.

نکات مهم:

 • قبل از باز کردن شیر تخلیه، از سرد بودن رادیاتور اطمینان حاصل کنید.
 • در صورت عدم دسترسی به شیر تخلیه، می توانید از شیرهای رفت و برگشت رادیاتور برای تخلیه آب استفاده کنید.
 • برای جلوگیری از نشتی، پس از بستن شیر تخلیه، آن را با دستمال چک کنید.
 • در صورت نیاز به تخلیه آب تمام رادیاتورها، این مراحل را برای هر رادیاتور به طور جداگانه انجام دهید.

ابزارهای مورد نیاز:

 • ظرف بزرگ و خالی
 • آچار فرانسه یا انبردست
 • دستمال

موارد احتیاط:

 • از دستکاری شیرهای دیگر سیستم گرمایشی خودداری کنید.
 • در صورت عدم آشنایی با نحوه کار، از یک متخصص کمک بگیرید.

فیلم آموزشی:

برای مشاهده نحوه تصویری تخلیه آب رادیاتور شوفاژ، می توانید به این فیلم آموزشی مراجعه کنید:

جمع بندی:

قطع کردن آب رادیاتور شوفاژ، یک کار ساده و قابل انجام توسط خودتان است. با رعایت نکات ایمنی و استفاده از ابزارهای مناسب، می توانید به راحتی این کار را انجام دهید.