شوفاژکار

 

شرکت ماشین‌آلات، تجهیزات و دانش فنی تولید، با خریداری تجهیزات و دانش فنی از کارخانه آهلمن آلمان و شروع تولید تحت لیسانس شرکت آلمانی، از ابتدا با بهره‌گیری از دانش فنی پیشرفته و گسترش ارتباطات با شرکت‌های بزرگ جهان، خود را به عنوان سردمدار تولید دیگ‌های چدنی در منطقه خاورمیانه معرفی نمود. این شرکت از آغاز با گسترش تولیدات، محصولات گازسوز و گازوئیل سوز با ظرفیت ۱۸,۰۰۰ الی ۱,۳۰۰,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت و دیگ‌های سوخت جامد با ظرفیت ۲۵kW الی ۱۰۰kW تولید کرده و به بازارهای داخلی و خارجی صادرات انجام می‌دهد.

در دهه ۴۰، با حس کردن نیاز به یک شرکت تأسیساتی در بازار مصرف ایران، سهامداران شرکت با درک این نیاز و با رویکرد تولید داخلی و بومی‌سازی دانش تأسیسات، شرکت صنعتی شوفاژکار را تأسیس نمودند. این تأسیس نیاز به زیرساخت‌هایی داشت که با توجه به زمان تأسیس شرکت و عدم وجود زیرساخت‌های لازم، به همت همین گروه برای کل کشور فراهم گردید.