توصیه هایی که نمایندگی بوتان در مشهد برای شما عزیزان برای بعد از وقوع زلزله دارد، به شرح زیر است و می توانید از توصیه های بوتان مشهد استفاده کنید.

مشهد بوتان

بوتان مشهد

نمایندگی بوتان مشهد

خدمات بوتان

تعمیر بوتان مشهد

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

 خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

بوتان مشهد

نمایندگی بوتان در مشهد

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

پس از اتمام لرزش ها و پس از بررسی و اطمینان از وضعیت سلامتی خود، با احتیاط از محل خارج شوید و به

محیط امنی بروید.

نمایندگی رسمی بوتان در مشهد

دستگاه تصفه آب بوتان مشهد

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

اعضای خانواده را که زیر آوار مانده اند را پیدا کرده و از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید.

تعمیر پکیج بوتان

نمایندگی مشهد بوتان

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

در صورت آسیب دیدگی جزئی، به کمک دیگران خود را به صورت سرپایی مداوا کنید و سپس به کمک سایرین و زیر

آوارماندگان بشتابید.

نمایندگی مجاز بوتان مشهد

مشهد بوتان 

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

مجروحین را بسیار با احتیاط حرکت دهید.

آبگرمکن بوتان مشهد

پکیج و شوفاژ بوتان در مشهد

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از تجمع بی مورد اطراف مجروحین بپرهیزید.

نمایندگی بوتان مشهد

نمایندگی مشهد بوتان

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

به نیروهای انتظامی و هلال احمر کمک کنید و از دستوراتشان پیروی کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از وارد شدن به محل های نیمه تخریب بپرهیزید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

به محض استشماما بوی گاز در صورت امکان فلکه گاز را قطع کنید و اگر نتوانستید، محل را ترک کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

آتش سوزی های کوچک را مهار کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

جهت جلوگیری از شیوع بیماری، مواد آلوده را از محیط دور ساخته یا با خاک بپوشانید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از طریق رادیو از دستورات مسئولیم مطلع شده و از آنها پیروی کنید.