توصیه هایی که نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد برای شما عزیزان برای بعد از وقوع زلزله دارد، به شرح زیر است و می توانید از توصیه های ایران رادیاتور در مشهد استفاده کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

 خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

پس از اتمام لرزش ها و پس از بررسی و اطمینان از وضعیت سلامتی خود، با احتیاط از محل خارج شوید و به محیط امنی بروید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

اعضای خانواده را که زیر آوار مانده اند را پیدا کرده و از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

در صورت آسیب دیدگی جزئی، به کمک دیگران خود را به صورت سرپایی مداوا کنید و سپس به کمک سایرین و زیر آوارماندگان بشتابید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

مجروحین را بسیار با احتیاط حرکت دهید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از تجمع بی مورد اطراف مجروحین بپرهیزید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

به نیروهای انتظامی و هلال احمر کمک کنید و از دستوراتشان پیروی کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از وارد شدن به محل های نیمه تخریب بپرهیزید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

به محض استشماما بوی گاز در صورت امکان فلکه گاز را قطع کنید و اگر نتوانستید، محل را ترک کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

آتش سوزی های کوچک را مهار کنید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

جهت جلوگیری از شیوع بیماری، مواد آلوده را از محیط دور ساخته یا با خاک بپوشانید.

نمایندگی رسمی بوتان مشهد

از طریق رادیو از دستورات مسئولیم مطلع شده و از آنها پیروی کنید.