تست لوله کشی فاضلاب

در این مقاله ما شما رابا انواع لوله کشی فاضلاب آشنا کرده و نحوه ی انجام درست آن را به شما خواهیم گفت. شما باید به راحتی بتوانید تست لوله کشی فاضلاب را انجام دهید و از خوببودن لوله کشی در ساختمان خود مطلع شوید پس با ما و نمایندگی مشهد بوتان همراه باشید.

آزمایش لوله کشی فاضلاب:

  • آزمایش لوله کشی فاضلاب را باید پیش از نصب لوازم بهداشتی انجام داد.
  • به هنگام آزمایش، همه اجزای لوله کشی فاضلاب ساختمان باید آشکار وقابل بررسی باشد.
  • آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت و یا در صورتی که مصالح لوله کشی و اتصال ها در برابر فشار ارتفاع ساختمان مقاوم باشند. باید به طور یکجا باید به طور یکجا برای کلیه شبکه های لوله کشی انجام شود
  • در حالی که کلیه شبکه لوله کشی به طور یکجا با آب آزمایش می شود باید همه دهانه های باز شبکه ی لوله کشی، جز بالاترین دهانه باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود.
  • پس از 15 دقیقه باید همه قطعات و اتصالات مورد بازرسی قرار گیرد و نشت آب مشاهده نشود. در صورت مشاهده نشت آب باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود. در این روش آزمایش شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام شود.
  • در حالیکه شبکه لوله کشی قسمت به قسمت تست شود باید با استفاده از دریچه های بازرسی و دسترسی، که روی لوله قائم پیش بینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایش با آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد.
  • در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشار آزمایشی، ب آب نباید از 3 متر ستون آب کمتر باشد، و هیچیک از قطعات یا اتصالات نباید، در معرض فشاری کمتر از 3 متر قرار گیرد، در صورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ضعیف، ترمیم و تعویض شود وآزامیش با آب تکرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *