آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

مبدل حرارتی پکیج در واقع به لوله های مارپیچی اطلاق می شود که با تیغه هایی ( فین ها ) به همدیگر متصل شده اند تا در مقابل شعله مشعل قرار گرفته و در نتیجه گرمای شعله را به آب درون خود منتقل نمایند. پکیج ها در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند اما اشتراک همه آنها در وجود مبدل حرارتی آنهاست. آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته : هر چقدر تعداد پره های فین بیشتر باشد گرمای بیشتری را از شعله دریافت میکند و البته به همین دلیل می تواند در مسیر عبور جریان دود انسداد ایجاد کند به همین خاطر در دستگاه های فن دار از مبدل هایی استفاده می شود که تعداد پره های فین آن ها نسبت به دستگاههای بدون فن بیشتر است تا در زمان عملکرد فن و خروج محصولات احتراق با سرعت زیاد انجام شده و مقدار بیشتری از گرمای شعله جذب مبدل شود.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

انواع مبدل های حرارتی اولیه و ثانویه پکیج و پارامترهای تعیین کننده در آنها ..

1.تک مسیره یا دو مسیره بودن مبدل

٢. تعداد لوله ها ( 0 لوله , 6 لوله و …)

٣. تعداد فین های ( تیغه های متصل کننده ) تعبیه شده روی لوله ها و ضخامت فین ها

4.نوع اتصال ورودی و خروجی ها

٥. ابعاد مبدل حرارتی پکیج دو منظوره در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج , تنها یک مبدل حرارتی دو منظوره داخل پکیج مورد استفاده قرار می گیرد.

این مبدل دو نوع کار را انجام میدهد:

1 .. آب مدار گرمایش را گرم می کند.

۲. موجب گرم شدن مدار آب بهداشتی می گردد. در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج، دو لوله متفاوت درون همدیگر قرار می گیرند که لوله داخلی محل عبور آب گرم بهداشتی بوده و لوله دومی نیز محل عبور آب مدار گرمایش می باشد. در زمان برخورد شعله به مبدل دو منظوره در ابتدا آب مدار گرمایش گرم شده و گرم شدن آب مدار گرمایش موجب خواهد شد که لوله درونی داخلی گرم شود.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

در نتیجه ، آب مصرفی درون لوله هم گرم خواهد شد. همان طور که مشخص است آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم گرم میشود اما آب مدار مصرفی به وسیله آب مدار گرمایش گرم شده و در واقع شعله برخوردی با آن ندارد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته : مبدل دو منظوره از دو لوله 3/4 اینچ و دو لوله 1/2 اینچ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد. لوله 1/2 كاملا درون لوله 3/4 اینچ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله 3/4 و آب مصرفی درون لوله1/2  قرارداردشعله به آب شوفاژ برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی می دهد.تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

نکته خرابی مبدل دو منظوره : اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پرکن , دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد.

مبدل حرارتی تک منظوره پکیج : در روش ساخت مبدل حرارتی پکیج تک منظوره به جای اینکه از یک مبدل دو منظور استفاده گردد از دو مبدل جداگانه استفاده می شود که تحت عنوان مبدل اولیه و ثانویه شناخته می شوند.

در سیستم پکیج، مبدل اولیه برای گرم کردن آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم استفاده می شود و مبدل ثانویه به منظور گرم کردن آب مدار بهداشتی بدون نیاز به شعله مورد استفاده قرار می گیرد و در عمل آب مصرفی با عبور از مبدل ثانویه که بصورت همزمان توسط عبور آب گرم مدار گرمایش از آن گرم شده به دمای مورد نظر می رسد.

نکته : محل نصب مبدل دو منظوره بالای محفظه احتراق و تشکیل شعله قرار دارد.

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

درساخت مبدل های ثانویه از چهار روش جهت عبور دادن جریان های آب مدار گرمایش و مدار آب گرم مصرفی استفاده می شود.

نحوه تست مبدل صفحه ای (مبدل ثانویه) :

نکته :

باید توسط بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل نمود و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد اسیدی رسوب گیر شستشو داد.

نکته خرابی مبدل ثانویه : اگر پکیج در Mode تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود, مسیر آب گرم شوفاژ مبدل ثانویه گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود ولی آبگرم با فشار کم خارج می گردد مسیر آب سرد مبدل ثانویه مسدود است.

نکته : محل نصب مبدل ثانویه (صفحه ای) معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار دارد و دو بلوک چپ و راست را بهم متصل می کند.

عوامل ایجاد رسوب و روش های جلوگیری از ایجاد رسوب

آنالیز شیمیایی رسوب نشان داده است که عمده ترین مواد تشکیل دهنده آن به ترتیب فراوانی عبارتند :

از کربنات کلسیم (Cacor )

سولفات کلسیم (Cas04)،

سولفات باریم (BaSO4)،

سلیکا (SiO2) و آهن (Fer Cr , FerO4 )

آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه
آشنایی با مبدل حرارتی اولیه و ثانویه

که در این میان نقش کربنات کلسیم بسیار بارز است، به شکلی که ظاهر فیزیکی رسوبات به رنگ کربنات کلسیم نمایان می شود.

نکته : یکی از اصلی ترین عوامل وجود املاح فوق در آبهای سخت وجود مقدار فراوان گازکربنیک در هوا است. با عبور قطرات باران از میان جو پدیده بارانهای اسیدی رخ میدهد که این روند با صنعتی شدن جوامع بشری رو به افزونی است .

با جاری شدن آب های اسیدی در میان سنگ های معدنی مقدار زیادی از املاح فوق در آنها حل شده و آب های سخت را تشکیل می دهد. زمانی که آبهای سخت وارد سیستم های صنعتی یا مصارف خانگی می شود در اثر سه عامل مهم ، سختی آنها تبدیل به رسوب می شود ، این سه عامل عبارتند از :

١. دمای آب

٢. اسیدی و یا قلیایی بودن آب

٣. فشار آب

نکته : در این میان, نقش دمای آب (عامل اول) بسیار مشهود تر میشود . شکل زیر اثر این سه عامل را

 نشان می دهد بطوری که با افزایش دما ، حلالیت املاح در آب کاهش پیدا کرده و بصورت رسوب نمایان میشوند که دلیل اصلی آن خارج شدن گاز Co۲ از آب با افزایش دمای آن است. همچنین اگر خاصیت اسیدی آب کاهش پیدا کند مقدار خورندگی آب کاهش پیدا کرده و املاح رسوب می یابند و در نهایت اگر تغییرات فشار در آب رخ دهد بطوریکه فشار آن از مقدار فشار زیاد به فشار کم تغییر کند

به علت بخار شدن گاز کربنیک حل شده در آب خاصیت اسیدی آب کاهش پیدا کرده در نتیجه رسوب تشکیل می شود:

 

ساختار مواد تشکیل دهنده رسوب نشان می دهد که کربنات کلسیم بیشترین فراوانی را دارد و معمولا به دو صورت کلسیت و آرگونيت مشاهده می شود .

کلسیت در دماهای پایین تشکیل شده و قدرت چسبندگی کمی دارد و از جرم حجمی کم تری نیز برخوردار است .رسوب حاصل از کلسیت را می توان به سهولت از بین برد در مقابل آرگونيت در دماهای بالا تشکیل می شود، خاصیت چسبندگی بسیار بالایی دارد و نسبت به کلسیت از جرم حجمی بالاتری برخوردار است و در مواردی که دمای تشکیل رسوب بالا باشد.

مانند بویلر ها و مبدل های حرارتی با دمای بالا، تقریبا ٪۸۰ مواد تشکیل دهنده از آرگونیت و تنها ٪۲۰ آن کلسیت است به همین علت در چنین مواردی مشکلات ناشی از رسوب بسیار جدی است .

مبدل حرارتی ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور در مشهد

پکیج بوتان مشهد در سجاد

نمایندگی ایران رادیاتور در مشهد

نمایندگی ایران رادیاتور در سجاد مشهد

اولین نمایندگی بوتان در مشهد

چگونه پکیج ایران رادیاتور بخریم

فروش محصولات ایران رادیاتور در مشهد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *